Přecházíme na nový web pro pořadatele. Registrujte se na platformě czechrepublic.alphabuilderadmin.com.

Pro více informací ohledně registrace se obraťte na kancelář kurzů Alfa

tel.: 723 238 443, email: iva.jenickova86@gmail.com

Pokračovat v registraci